Bodem

De bodem is van het grootste belang voor dieren, planten en onszelf. In een gezonde bodem zitten alle mineralen en spoorelementen die nodig zijn voor de optimale groei van onze gewassen, planten en dieren.

We putten onze bodem meer en meer uit. Het aantal regenwormen dat nog in onze bodem zit, is bedroevend laag. De Nederlandse bodem is uitgemergeld door de toevoeging van kunstmest, het injecteren van drijfmest en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Door de toevoeging van onnatuurlijke stoffen verslechtert onze bodem. Schadelijke stoffen, zoals pesticiden en medicijnresiduen, komen terecht in ons water, ons eten en uiteindelijk in ons lichaam.

Herstellend vermogen

Water heeft in combinatie met de juiste mineralen, spoorelementen, micro-organismen en organische meststoffen het herstellend vermogen de bodem weer vitaal te maken. Maar ook hier geldt: water is stap 1, voeding stap 2. Met bijvoorbeeld zeeschelpenkalk en kleimineralen worden elementen als ijzer, koper en zink aan de bodem gegeven.