Terug naar de basis

De natuur heeft een enorm zelfherstellend vermogen. Dat herstellen heeft echter tijd nodig. Iets wat we onszelf meestal niet gunnen. Door de hang naar welvaart en de snelheid van ons bestaan is ons leven, en dat van alle dieren en planten om ons heen, drastisch veranderd. We maken steeds meer gebruik van chemische middelen die een grote invloed hebben op de gehele natuur. Water houdt de belastende informatie hiervan vast. Aangezien wij volledig afhankelijk zijn van water, en we voor minstens 70 procent uit water bestaan, heeft dit grote gevolgen voor onze gezondheid.

Disbalans

Het gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en het injecteren van drijfmest beïnvloedt onze bodem en het grondwater negatief. En daarmee ook ons drinkwater. Hierdoor is de cirkel van het leven in disbalans.